rechtswinkelbijlmermeer

UwHuisVeilig (UHV)

Home » Dossiers » UwHuisVeilig (UHV)

UPDATE: Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer neemt vanaf 6 juli 2016 geen nieuwe zaken meer in met UwHuisVeilig als wederpartij. Het is dan ook niet mogelijk om met een dergelijke zaak op ons spreekuur te komen. Als u ontevreden bent over uw overeenkomst met UwHuisVeilig kunt u zich wenden tot platform-uhv@rechtswinkelbijlmermeer.nl

U heeft ons benaderd of bent bij ons terechtgekomen inzake UwHuisVeilig (UHV).  Uw Huis Veilig colporteert (d.w.z.: zij venten; doen aan deur aan deur verkoop) met “gratis” alarmsystemen en zijn reseller (doorverkoper) van de meldkamerdiensten van de bekende beveiligingsbedrijven Securitas en G4S. UHV is inmiddels zelfs “Prefered Partner” van Securitas (zie securitas.nl, Mirror).

 Wij hechten er aan om op te merken dat u niet op ons inloopspreekuur bent geweest en u derhalve ook geen cliënt van ons bent geworden. U zal begrijpen dat het navolgende dan ook niet op te vatten is als juridisch advies en u kunt aan dit bericht dan ook geen rechten (of zelfs maar verwachtingen) ontlenen. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het uiteraard verstandig dat u zich eerstens tot uw verzekeraar wendt met dit dossier. U kunt hen dan wijzen op deze pagina.

Op 9 april 2015 heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de rechtszaak van de Rechtswinkel Bijlmermeer (zaaknummer CV EXPL 14-6429) tegen UwHuisVeilig Services B.V. U kunt dit vonnis hier inzien. Er kan door UHV geen hoger beroep worden ingesteld tegen dit eindvonnis omdat de toegewezen hoofdsom per individuele eiser lager dan de appèlgrens is (<€1750).

Op de website Beveiligingnieuws.nl  is dit vonnis als volgt samengevat:

“Mensen met een kleine portemonnee werden middels vermeende samenwerkingen en colportage een zogenaamd gratis systemen aangeboden. In de praktijk betekende dat men vijf jaar vast zit aan een abonnement van €41,95 per maand.Mensen die zich gedupeerd voelden zochten daarom steun bij de ACM maar die had betere dingen te doen, zegt DasKapital. De Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer pakte de zaak op en won.

Wie voor 13 juni 2014 een contract afsloot met Uw Huis Veilig kan alle betaalde bedragen terugvorderen, zegt het vonnis van de Rechtbank Amsterdam. Ook de onderhoudskosten, en eenmalige kosten (zoals aansluitkosten) moest het bedrijf terugbetalen. De rechtswinkel heeft hiervoor een voorbeeldbrief beschikbaar. Recentere klanten hebben tevens mogelijkheden om hun geld terug te krijgen.”

Kenmerkend aan style=”margin-block-start: 1em; margin-block-end: 1em; padding-inline-start: 40px; list-style: disc;”tart: 1em; margin-block-end: 1em; padding-inline-start: 40px; list-style: disc;”>

 • De contracten worden aan de deur ‘afgesloten’ (colportage/huis-aan-huis verkoop/buiten verkoopruimten).

 • Onder het gedeelte waar de handtekeningen van consument en colporteur gezet waren, was niet de door de Ministers van Economische Zaken en van Justitie vastgestelde Model opzeggingsbrief afgedrukt waardoor niet was voldaan aan artikel 24 lid 2 onder b Colportagewet, maar daar is in deze procedure geen beroep op gedaan door de Rechtswinkel.

 • Het gaat om een overeenkomst van 60 opeenvolgende maanden (=5 jaar!).

 • Dat er vaak een onderhoudscontract aan gekoppeld wordt van € 129,- per onderhoudsbeurt/jaar.

 • De ‘gratis’ alarmtoestellen, ware zij niet door de Rechtswinkel Bijlmermeer bestreden, zouden de consumenten dus ongeveer (60 maanden * € 41,95= € 2517) + (5 jaar * € 129 = € 645) = € 3162 hebben gekost.

 • De ervaringen die onze cliënten hadden werden ondersteund door berichten in de media over de handelspraktijken van de colporteurs (zie hieronder).

 • Het TROS-Radarforum vertoonde steeds meer klachten over UwHuisVeilig Services B.V. In het inleidende processtuk spraken Eisers nog over 416 posts, op 7 juli 2014 was dat aantal gestegen tot 489 en inmiddels gaat het om 585 posts. Hiermee is het topic over UwHuisVeilig het meest omvangrijke (klachten)topic in Producten » Acties / Reclame. Hieruit blijkt dat zeer veel consumenten met dergelijke contracten met een looptijd van vijf jaar geconfronteerd zijn terwijl hen een ‘gratis’ toestel beloofd werd.

Gebruiker “Leo The Emperor” gaf op het TROS Radar forum de volgende samenvatting van het probleem met deze contracten (Mirror):

“De punten die in het geheel nog niet zijn weerlegd.

 1. 1. Meerdere klanten wordt niet vooraf verteld dat ze een verplichting voor 5 jaar en ongeveer 2.400 euro aangaan. De klanten denken dat ze alleen een gratis of bijna gratis alarminstallatie krijgen. Met name bij ouderen wordt zo ingespeeld op angsten.
 2. 2. De installatie wordt niet gecertificeerd. Uw eigen huis veilig begrijpt het concept van product-certificatie totaal niet.
 3. 3. Verkopers worden slecht opgeleid en krijgen een stoomcursus van 3 dagen waarna ze als beveiligingsexpert de wijken (met veel ouderen) in worden gestuurd om te colporteren.
 4. 4. Een electronische beveiliging wordt altijd als een fantastisch aanbod weggezet , terwijl het in verreweg de meeste gevallen een slechte oplossing is, niet passend bij de behoeftes van de klant. (de klant krijgt geen tijd om na te denken want ze worden overvallen door deze colportage, en dienen direct te tekenen).Voor bijna alle particulieren is goed hang en sluitwerk een betere oplossing.
 5. 5. De responstijden en acties die meldkamer kan of mag doen zijn niet reeel, en wekken valse verwachtingen.

Kortom een slecht verhaal, en een informatieverschaffing wat tegen oplichting aanhangt.

Het nut van de deze discussie is hopelijk dat toekomstige slachtoffers binnen 8 dagen na tekenen van de opdracht deze discussie lezen, hier hun conclusies uit trekken, en dus zonder verplichtingen er onderuit kunnen komen.”

UwHuisVeilig gaf geen gehoord aan het verzoek tot terugbetaling, ook niet nadat de nietigheid van de overeenkomst werd ingeroepen vanwege schending van de Colportageregelgeving.

De kantonrechter was van oordeel dat de schriftelijke overeenkomst van vier van de vijf Eisers niet voldeed aan de voorwaarden van 24 lid 2 onder a Colportagewet (er werd in deze procedure geen beroep gedaan op art. 24 lid 2 onder b).  Uitkomst van de procedure was dan ook dat UwHuisVeilig vanwege nietigheid de consument alle betaalde bedragen (maandtermijnen en installatiekosten) terug moet betalen, het alarmsysteem moest demonteren en de proceskosten van de consument moest betalen.

Ten aanzien van de vijfde Eiser werd nog bepaald “18. Het beroep van [eiser sub 4] op de vernietigbaarheid van de contracttermijn die langer is dan 1 jaar wegens het onredelijk bezwarende karakter snijdt hout. Deze overweging leidt ertoe dat [eiser sub 4] gerechtigd was de overeenkomsten die zij heeft gesloten, per 15 januari 2014 op te zeggen, zoals zij heeft gedaan, maar niet tot de conclusie dat zij tot die datum enig bedrag onverschuldigd heeft betaald. ”. Dat betekent dat iedere consument met een contract van vijf jaar op zijn minst het recht heeft om direct op te zeggen en vervolgens de komende maandbedragen niet meer hoeft te betalen.

Algemene opmerking alarmtoestel-abonnementen: Voelt u zich ook gedupeerd na aanschaf en aansluiting van een alarminstallatie in uw woning en de aansluiting op een meldkamer? Dan kunt u, ongeacht uw aanbieder, de nieuwe voorbeeldbrief van de Rechtswinkel Bijlmermeer gebruiken. De nieuwe voorbeeldbrief loopt minutieus de wettelijke bepalingen en meest gezaghebbende jurisprudentie (van o.a. de Hoge Raad) langs, waardoor u dus niet meer in discussies verwikkeld raakt over een enkel kantonrechtersvonnis zoals het bovenstaande. Uw contract moet daarvoor wel aan één of meer van de volgende beschrijvingen voldoen:

 1. De overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde duur en duurt langer dan één jaar, of;

 2. In het contract staat dat sprake is van een ‘gratis’ of ’kosteloos’ alarmtoestel (er staat bijvoorbeeld een all-in maandprijs, waarin (zonder specificatie) dus ook de abonnementskosten zijn verwerkt waardoor niet exact per maand is vermeld welk deel van het tarief in feite ziet op vergoeding van dit zogenaamd ‘gratis’ alarmtoestel), of;

 3. Het contract bij colportage (huis-aan-huis, persoonlijk bezoek, of buiten verkoopruimten: buiten een gewone winkel) is aangegaan.

Voldoet uw contract aan één of meer van deze criteria, dan kunt u de pagina ‘Ongewenste alarminstallatie+abonnement’ raadplegen.

Informatie uit de media (nieuwste boven):

Openbare actualiteiten zijn gelinked, van krantenartikelen wordt een citaat weergegeven.

Security bedrijf misbruikt naam agent, AD (5-12-2014)

Een wijkagent van de politie-eenheid Rotterdam waarschuwt voor een beveiligingsbedrijf dat zegt uit zijn naam te komen. ‘Zeer agressieve verkoop en men wil uw woning in voor advies. Niet doen dus,’ aldus Bas Munne op Twitter.

Aanleiding was een melding van een bewoner uit het Oude Westen. De man vond dat het bedrijf hem een gevoel van onveiligheid probeerde aan te praten door de situatie in de wijk veel slechter af te schilderen, met als bedoeling een anti-inbraakpakket te verkopen.

“Preventieadviseurs’ van Securitas zorgen voor verwarring in Breda, BNDeStem (19-11-2014).

Beveiligingsbedrijf Securitas weer in de fout!, Buurtpreventie Breda (18-11-2014)

 

Lopik waarschuwt voor adviseurs, AD/Utrechts Nieuwsblad (16-8-2014):

Tussen 28 juli en 2 augustus zijn enkele inwoners in de kernen Lopik en Benschop benaderd door medewerkers van UwHuisVeilig, een huis-aan-huisactie waarbij advieurs aan de deur komen praten over een beveiligingsplan voor het huis.

De adviseurs geven aan dat zij samenwerken met de gemeente Lopik. De gemeente waarschuwt dat die informatie onjuist is en dat inwoners, wanneer ze de situatie niet vertrouwen, contact op kunnen nemen met de politie via 0900-8844.

Let op bij preventieadviseurs aan de deur, Gemeente Stede Broec (15-8-2014).

Waarschuwing actie UwHuisVeilig, RTV9 (13-8-2014):

De gemeente Lopik heeft hierover verschillende vragen gehad van inwoners over de activiteiten van UwHuisVeilig. Ook maken inwoners een melding dat de medewerker die aanbelt, aangeeft dat de actie in samenwerking met de gemeente Lopik plaatsvindt. Deze informatie is niet juist.

Oplichters’ proberen huizen te beveiligen, RTVNH (12-8-2014).

Huis-aan-huis verkoop Securitas, maar niet in opdracht van de gemeente!, Andijker Nieuws (26-5-2014)

Oplichters’ actief in gemeente Koggenland, Noordhollands Dagblad/Alkmaarsche Courant (21-5-2014).

In de gemeente Koggenland zijn oplichters actief. Zij beweren van het beveiligingsbedrijf Securitas te zijn, dat ‘samenwerkt met de gemeente’.

Dat is volgens de gemeente Koggenland pertinent niet waar. ,,De gemeente heeft niets met dit bedrijf te maken”, aldus woordvoerder Noortje Visser.

De ‘beveiligers’ bellen bij bewoners aan met de mededeling dat zij ‘in samenwerking met Koggenland’ meedoen aan een preventieproject tegen inbraken. Zij bieden burgers aan een beveiligingsscan van het woonhuis te maken en komen met een voorstel rond verschillende beveiligingspakketten. Dat zijn contracten waarvoor men moet tekenen.

Noortje Visser waarschuwt Koggenlanders er niet in te trappen:

Teken niet zomaar iets. Lees het eerst goed door, want voor je het weet, zit je eraan vast.

Project Een woordvoerster van Securitas bevestigt dat medewerkers van hun bedrijf in Koggenland bezig zijn met een beveiligingsproject. Maar dat ze op het hart is gedrukt geen directe link te leggen met gemeentelijke samenwerking. ,,Als dat wel het geval is, zullen wij onze adviseurs daar op aanspreken”, aldus Lizette van de Weerdhof namens het bedrijf Securitas.

Volgens Noortje Visser zijn de ‘Securitas-medewerkers’ ook opdringerig. Meer informatie op: www.koggenland.nl

“Securitas baalt van ophef verkooppraat”, AD/Rivierenland (4-2-2014)

Beveiligingsbedrijf Securitas heeft verkopers van Imsafe aangesproken op hun gedrag. Aanleiding is een reeks klachten van Werkendammers en Gorcumers over de technieken die werden gebruikt.

Het promotieteam van Imsafe belde aan bij mensen en deden het volgens klagers voorkomen alsof zij in samenwerking met de gemeente bezig waren met inbraakpreventie. Navraag van inwoners bij de gemeenten Werkendam en Gorinchem leerde echter dat die van niets wisten. Het leidde tot een waarschuwing van beide plaatsen dat ze hier helemaal geen opdracht toe hadden gegeven.

Volgens Securitas, het grote beveilingsbedrijf waarvan Imsafe producten verkoopt, is het helemaal niet de bedoeling dat wordt geschermd met de gemeente als partner. Navraag van deze krant zorgde gisteren voor een boos telefoontje van Securitas naar de verkoper, waarin er bij Imsafe op werd aangedrongen zich voortaan netjes aan de regels te houden.

Huis-aan-huis-verkoop Securitas niet in opdracht van gemeente, GorichemOnderneemt (6-12-2013).

Gemeente waarschuwt voor opdringerige colporteurs, Tubbergennieuws (26-11-2013).

Waarschuwing voor huis-aan-huisverkoop beveiligingsbedrijf ‘Securitas, WIJBrabant (12-11-2013).

Gemeente Stede Broec waarschuwt voor huis-aan-huis verkopers, RTVNH (11-11-2013)

Fraudeurs langs de deuren, AD/Groene Hart (5-11-2013)

In Oudewater wordt gewaarschuwd voor personen die zich uitgeven voor beveiligers van het bedrijf Securitas. Ze komen langs met de smoes de beveiligingsmogelijkheden te onderzoeken.

Oudewaternaar Jordy van Schaik kreeg de mannen enkele dagen geleden aan de deur. Ze hielden zich volgens hem overdag al verdacht op in de buurt en zetten hun auto’s naast elkaar met de ramen open. ’s Avonds bleef allerlei rommel op straat achter. De vader van Jordy besloot het kenteken na te trekken en concludeerde dat de mannen niet voor Securitas actief waren.

Een andere bewoonster verklaarde tegenover de mannen dat haar man ’s avonds pas thuis zou zijn en zij dan maar terug moesten komen. Bij terugkeer claimden de mannen 150 euro, omdat een afspraak zou zijn gemaakt.

De poltie beaamt dat regelmatig met het beveiligingsverhaal geprobeerd wordt mensen om de tuin te leiden. ,,Het is een oude truc, maar hij is wel degelijk verontrustend,” aldus Leo Dortland.

Catriene Smit van Securitas uit Badhoevedorp schrikt als ze het relaas hoort. 

Momenteel gaat ons partnerbedrijf `Uw huis veilig’ langs de deuren. We zullen de medewerkers op het hart drukken zich direct te legitimeren.

“‘Uwhuisveilig’ kost u minstens € 1.658,40”, Kersengaardevoorburg.nl (25-10-2013).

Waarschuwing voor nepbeveiligers, BN/DeStem (7-8-2013)

“Via social media duiken waarschuwingen op tegen nepbeveiligers in de Haagse Beemden. Ze zouden met name actief zijn in de wijken Heksenwiel, Kroeten en Overkroeten.

Om de zoveel tijd zijn dit soort criminelen actief, ergens in de stad. De werkwijze is volgens een bewoner van Honderdbunder eenvoudig. Hij: “De handelswijze staat steeds op Facebook. Iemand belt aan. Als er een tussendeur open blijft staan, kijkt hij wat er binnen staat. Vervolgens laat hij zich afschepen om enkele dagen later terug te komen voor een woninginbraak. De steevaste waarschuwing luidt: trap hier niet in.”

Een bewoonster van dezelfde wijk mailde de krant het zelf meegemaakt te hebben en het gemeld te hebben bij de politie. Volgens haar gaat het om een donker getinte man met kort opgeschoren haar. Hij draagt nette kleren en een embleem ‘Alles Veilig’ op zijn overhemd en hij heeft een aktentasje bij zich.
De ‘beveiligingsman’ heeft volgens haar speciale aandacht voor huizen waarvan de bewoners op vakantie lijken te zijn.

Woningcorporatie AlleeWonen meldt op haar site dat vertegenwoordigers van twee beveiligingsbedrijven proberen hun producten tegen inbraak te verkopen uit naam van woningcorporaties, gemeente en politie. Hier is door genoemde instanties geen opdracht voor gegeven. Het gaat om de bedrijven Securitas en Uw huis veilig. De twee bedrijven zijn behalve in de Haagse Beemden ook gesignaleerd in de wijken Hoge Vucht, Schorsmolen en Tuinzigt. AlleeWonen adviseert haar huurders om zich niet te laten verleiden door valse verkooppraatjes en geen onnodige producten te kopen, maar (pogingen tot) fraude te melden bij de politie.”

“Securitas en Uw Huis Veilig starten samenwerking”, Beveiliging Nieuws (23-4-2013)

“Adder”, Noordhollands Dagblad/Enkhuizer Courant (4-10-2012).

“Een keurige jongen kijkt me aan als ik de deur open. Hij wijst op het logo van G4S op zijn jas en meldt dat hij ons namens Uw huis veilig een gratis beveiligingsinstallatie mag aanbieden. Gratis, mijn ogen gaan al glinsteren. Maar ik weet wel beter. Waar is die adder? Even doorvragen en ja hoor. Er zijn vaste maandelijkse kosten. Hoeveel? Nee, dat kan hij pas zeggen als we voor vanavond een afspraak maken. Even de bekende truc: overdrijven. Als het 200 euro per maand blijkt te zijn hoef je niet te komen ook . ,,Nee hoor , reageert hij prompt. ,,Het is niet meer dan 40 euro per maand. Oké, dan zal het wel 39 euro zijn. Ik bedank voor de eer, we zijn al voorzien. Lees later via internet dat er in soortgelijke gevallen contracten voor de meldkamer zijn afgesloten die tussentijds niet opzegbaar zijn en waar je vijf tot zelfs elf jaar aan vastzit.

Deed me denken aan een ervaring met een containerreiniger uit Oud-Beijerland. Die zei doodleuk dat zijn bedrijf het legen en reinigen van de vuilcontainers in de gemeente had overgenomen. U wilt toch dat uw container wordt geleegd? Eigenlijk oplichting, maar je bent toch genoodzaakt een aangetekende brief te sturen dat je ervan afziet. Dus: Verkopers aan de deur? Wegwezen!”

Samenwerking Uw Huis Veilig en G4S, Beveiliging Nieuws (3-8-2012)

Stadsmarinier wil uitleg over verkooppraktijk Securitas, Bredavandaag (7-2-2012)

Buurtpreventie in Breda waarschuwt voor verkopers, BNDeStem (24-12-2011).

Breda vindt colportage-actie Securitas ‘zeer ongepast, Bredavandaag (23-12-2011).

Preventiebericht colportage elektronische beveiliging, Politie Limburg-Zuid (19-5-2010).

Twitter-feed

Vaak waarschuwen wijkagenten (zoals @wa_roosendaal02 of @Wag_SAS_Dirk of @WijkagRokkeveen) via Twitter voor colportage met beveiligingsystemen, waarbij ook melding wordt gemaakt dat er door de colporteurs een samenwerking met de Gemeente of Politie wordt gesuggereerd. Wilt u alle Tweets dienaangaande raadplegen, klik dan hier.

Inloopspreekuur