rechtswinkelbijlmermeer

Meenemen

Home » Inloopspreekuur » Meenemen

Waarschuwing: Het is een verspilling van uw tijd en onze tijd om niet op het eerste spreekuur alle stukken mee te nemen waarover u de beschikking heeft.

Het heeft geen zin om bepaalde voor u “nadelige” stukken niet mee te nemen – wij staan immers aan uw zijde, maar daarvoor moet u ons wel in staat stellen een volledig beeld van de situatie te verkrijgen, en dat niet trachten te verhinderen.

Hetgeen u mee dient te nemen is in sterke mate afhankelijk van de aard van uw zaak.

Voor een handzaam overzicht van de problemen waarbij de Rechtswinkel u kan helpen en voor meer informatie over de rechtsgebieden waarin de Rechtswinkel actief is, kunt u de pagina Rechtsgebieden raadplegen. Bedenk altijd wat de oorzaak van uw juridische probleem is, en probeer daar de stukken van mee te nemen.

Dit zijn bijvoorbeeld:

Bij contractenrecht: natuurlijk de op schrift gestelde overeenkomst zelf (contract), eventuele correspondentie met de wederpartij.

  • Bij een koop bijvoorbeeld de bon, de bevestigingsmail, het contract, correspondentie met de verkoper e.d.
  • Bij bestuursrecht (waaronder uitkeringen): alle brieven van het bestuursorgaan. Probeer altijd besluiten mee te nemen van bestuursorganen zoals Burgemeester & Wethouders (B&W), DWI, UWV etc.
  • Bij boetes niet enkel de aanmaning, dat is te weinig informatie om u te kunnen helpen. De originele boete moet u meenemen.
  • Bij een vraag over huurrecht: uw huurcontract, de algemene voorwaarden van de verhuurder.
  • Bij een vraag over arbeidsrecht: uw arbeidsovereenkomst, correspondentie over uw probleem met uw werkgever, ontslagbrieven, loonstroken (geordend!).
  • Bij onenigheid met een wederpartij over het al dan niet betaald hebben van een vordering: de RELEVANTE EN GEWAARMERKTE bankafschriften, enkel met betrekking tot de wederpartij. Het is niet gewenst dat u met een veelvoud aan bankafschriften komt, waarvan wij niet kunnen controleren of dit een compleet overzicht is. U kunt alle relevante bankafschriften uitdraaien via internetbankieren of een gewaarmerkt kopie opvragen bij uw bank.

Nog enkele algemene tips:

  • Handgeschreven briefjes waarop u een toelichting tracht te geven op het probleem werken vertragend, probeer eventuele toelichtingen uit te typen.
  • Het is niet de bedoeling dat er op het spreekuur nog stukken geordend moeten worden door u of door ons, probeer alles al op omgekeerd-chronologische volgorde te leggen (nieuwste bovenaan).
  • Neem altijd uw identiteitsbewijs mee, wij maken daar nooit een kopie van, maar u heeft dit wel nodig om uzelf te identificeren.
  •  

Er zijn verscheidene advocaten verbonden aan de rechtswinkel die de studenten bijstaan in de behandeling van uw zaak. Op deze manier kunnen wij kosteloos blijven werken terwijl wij het niveau van onze juridische dienstverlening hoog houden. Indien het belang van de zaak te hoog is of de zaak te complex is, kan de advocaat zelf uw zaak innemen.

De gang van zaken op een spreekuur gaat als volgt. De spreekuren zijn niet op afspraak. U kunt dus gewoon bij ons binnenlopen. De rechtswinkeliers zullen uw zaak vervolgens kort en bondig met u doorlopen. Hierna zal er een plan van aanpak gemaakt worden. Na het spreekuur vergaderen de rechtswinkeliers met een advocaat die de werkwijze controleert. Vervolgens zal de zaak verder uitgewerkt worden op ons kantoor.

Indien de zaak niet geschikt is voor de rechtswinkel kunnen wij u doorverwijzen. Door ons brede netwerk van hulpverlenende instanties kunnen wij er altijd voor zorgen dat u bij de juiste instellingen terecht komt zodat u zo snel mogelijk geholpen kan worden.

Blijft u niet met uw juridische probleem zitten. Onze studenten zijn enthousiast en gemotiveerd om u te helpen. Wij kunnen u, met onze combinatie van praktische- en academische kennis, bijstaan en op die manier uw probleem te verhelpen.

*Let op: er is een maximum aantal bezoekers die wij kunnen ontvangen op spreekuur per avond. Als u ruim vantevoren aanwezig bent, heeft u meer kans om geholpen te worden. Als onze capaciteit op de avond bereikt is, moeten wij u verzoeken het volgende spreekuur terug te komen.