Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer

Het bestuur

Home » Over ons » Nieuw bestuur

Het bestuur

Ceyda Doludizgin

Voorzitter

Ceyda is de Voorzitter van Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. Als hoofd van het bestuur is Ceyda de eindverantwoordelijke binnen de Rechtswinkel. Naast het verrichten van haar bestuurstaken is Ceyda bezig met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Latisha Jamin

Secretaris

Latisha is de Secretaris van Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. Latisha zet zich in voor een solide verloop van de gang van zaken binnen de Rechtswinkel. Naast het verrichten van haar bestuurstaken is Latisha bezig met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.

Iris van Dijk

Penningmeester

Iris is de Penningmeester van Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. In haar functie als penningmeester is zij verantwoordelijk voor de financiën van de Rechtswinkel. Naast het verrichten van haar bestuurstaken is Iris bezig met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Kambez Farid

Externe betrekkingen

Kambez is het Hoofd Externe Betrekkingen van Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. In zijn functie houdt hij zich bezig met het werven van nieuwe rechtswinkeliers en het organiseren van scholingen. Naast het verrichten van zijn bestuurstaken is Kambez bezig met de bachelor Notarieel recht aan de Vrije Universiteit.