Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer

Het bestuur 2023

Home » Over ons » Nieuw bestuur

Het bestuur 2023

Sem Pouw

Voorzitter

Als hoofd van het bestuur is de voorzitter het eerste aanspreekpunt als de eindverantwoordelijke binnen de Rechtswinkel.

Elena Cornelisse

Secretaris

De secretaris zet zich in voor een solide verloop van de gang van zaken binnen de Rechtswinkel. De secretaris is vrijwel bij alle aspecten van de Rechtswinkel betrokken.

Annamaria Bot

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de Rechtswinkel. Daarnaast organiseert de penningmeester diverse activiteiten voor de Rechtswinkeliers.

Arilee Arends

Hoofd Externe betrekkingen

Hoofd Externe Betrekkingen houdt zich bezig met het werven van nieuwe rechtswinkeliers en het organiseren van scholingen.