Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer

Het bestuur 2022

Home » Over ons » Nieuw bestuur

Het bestuur 2022

Einar Horbeek

Voorzitter

Einar is de Voorzitter van Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. Als hoofd van het bestuur is Einar de eindverantwoordelijke binnen de Rechtswinkel. Naast het verrichten van zijn bestuurstaken is Einar bezig met de master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Anna Rijnen

Secretaris

Anna is de Secretaris van Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. Anna zet zich in voor een solide verloop van de gang van zaken binnen de Rechtswinkel. Naast het verrichten van haar bestuurstaken is Anna bezig met twee masters aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam.

Fouad El Ghafiki

Penningmeester

Fouad is de Penningmeester van Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. In zijn functie als penningmeester is hij verantwoordelijk voor de financiën van de Rechtswinkel. Naast het verrichten van zijn bestuurstaken is Fouad bezig met de master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

Rohied Mahboeb

Hoofd Externe betrekkingen

Rohied is het Hoofd Externe Betrekkingen van Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. In zijn functie houdt hij zich bezig met het werven van nieuwe rechtswinkeliers en het organiseren van scholingen. Naast het verrichten van zijn bestuurstaken is Rohied bezig met de master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit.