Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer

Doneren

Home » Doneren

Ali El Hri

IBAN

Ali is de penningmeester van de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. Als alumnus van de Universiteit van Amsterdam zal Ali ook in 2019 betrokken blijven bij de Raad van Advies van de Rechtswinkel.

Suleyma Gunning

IBAN

Suleyma is de Secretaris van de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. Suleyma zet zich in voor een solide verloop van de gang van zaken binnen de Rechtswinkel.

Shams Quliyeva

IBAN

Shams is de voorzitter van de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. Als hoofd van het bestuur is Shams eindverantwoordelijk binnen de Rechtswinkel. Na het bestuursjaar (2018) samen met Aisis en Ali zal Shams in 2019 betrokken blijven bij de Raad van Advies van de Rechtswinkel.

Aisis Wartes

IBAN

Aisis is het Hoofd Externe Betrekkingen van de Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer. Als alumnus van de Vrije Universiteit zal Aisis ook in 2019 betrokken blijven bij de Raad van Advies van de Rechtswinkel.