Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer

Inloopspreekuur

Home » Ongewenste alarminstallatie

Veel problemen (ook buiten Amsterdam-ZO) komen voort uit de archaïsche verkoopmethode “colportage”, waaraan inherent is dat een verkoper ongevraagd langs het huis van een inwoner komt en hem/haar aldaar overrompelt.

De Rechtswinkel Bijlmermeer signaleerde dat er een groot aantal zaken was met hetzelfde soort feitencomplex en dezelfde wederpartijen. Deze handelaren colporteren (d.w.z.: zij venten; doen aan deur aan deur verkoop) met zogenaamd “gratis” alarmsystemen en zijn resellers (doorverkoper) van aan die systemen gekoppelde meldkamerdiensten.

De colporteurs vullen met de verkregen informatie snel ter plaatse (d.w.z. bij de consument thuis) een vooraf opgesteld formulier in, vragen om een krabbel en zijn weer weg. Soms laten zij niet eens een doordruk van het contract achter.

Maar dan komen de facturen. Tot €45 euro per maand, tot 11 jaar lang. Ook is er de kans om €900,- te moeten betalen voor het alarmsysteem. En €129,- per jaar aan ‘onderhoudskosten’, nota bene voor een gloednieuw product.

Ten slotte hebben wij geconstateerd dat op internet filmpjes rondgaan – waarvan wij de betrouwbaarheid niet kunnen verifiëren – waaruit lijkt te volgen dat soms apparatuur van een ‘low end’ fabrikant verkocht is – met gemakkelijk buiten werking te stellen (jamming-gevoelige) apparatuur, zoals de Jablotron Profi.

Groot aantal klachten op internetfora

Het TROS-Radarforum vertoonde bijvoorbeeld steeds meer klachten over UwHuisVeilig Services B.V. In het inleidende processtuk spraken Eisers nog over 416 posts, op 7 juli 2014 was dat aantal gestegen tot 489 en inmiddels gaat het om 585 posts. Hiermee is het topic over UwHuisVeilig het meest omvangrijke (klachten)topic in Producten » Acties / Reclame.

Ook aanbieder R&G trok veel aandacht op het TROS Radar-forum, met een een topic van 126 reacties waaruit blijkt dat zeer veel consumenten met dergelijke contracten met een looptijd van elf jaar geconfronteerd zijn terwijl hen een ‘gratis’ toestel beloofd werd.

Het gaat om verkopers die gelijkenis vertonen met wat dr. I. Van Loo in zijn recente proefschrift (bij de Open Universiteit, over woekerpraktijken) heeft bestempeld als “handtekeningenjagers” – verkopers die enkel uit zijn op de handtekening van een consument en daarbij veelal (wettelijke/fatsoens)-normen aan hun laars lappen.

Helaas wordt hier door overheidsorganisaties niet (adequaat) tegen opgetreden. Zo is het (Amsterdamse) APV-ventverbod (te) sterk ingeperkt waardoor de gemeente weinig (aan preventie) kan doen. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) lijkt de internetfora die volstaan met klachten niet proactief tot zich te nemen.

Groot aantal klachten in de media

De ervaringen die onze cliënten hadden werden ondersteund door berichten in de media over de handelspraktijken van de colporteurs (zie hieronder).

Het standpunt van de Rechtswinkel Bijlmermeer over colportage 

Ons standpunt is dat colportage een archaïsche en verwerpelijke verkooptechniek is, welke door middel van overrompeling inspeelt op de informatie-asymetrie die tussen partijen aanwezig is. Derhalve zou de wetgever er goed aan doen om deze verkoopmodus te verbieden: venten met een product dat kennelijk enkel op die wijze, dwz. met colportage, aan de man gebracht kan worden, leidt in de praktijk bijna altijd tot een enorme benadeling van grote groepen consumenten. Een goed product verkoopt zichzelf. Als sprake zou zijn van een goed aanbod / goed product, waar consumenten daadwerkelijk op zitten te wachten, dan zou er geen verkoopmethode gehanteerd moeten worden waarin het initiatief in overwegende mate van de verkoper uitgaat.

De Rechtswinkel Bijlmermeer is bekend met drie aanbieders, waartegen wij namens gedupeerden procedures hebben aangespannen:
R&G Beveiliging
Verisure (Securitas Direct B.V.)
UwHuisVeilig.nl (UHV / Uw Huis Veilig Services B.V.)

Dit dossier is tevens besproken op BeveiligingNieuws.nl: ‘Klanten Uw Huis Veilig kunnen geld terugvorderen’ en DasKapital.nl: ‘Rechtswinkel zet huis-aan-huis-boeven op hun nummer’.

Update 14 januari 2016: Nieuwe voorbeeldbrief:

Vanwege het grote aantal  gedupeerden, van zogenaamd ‘gratis’ / bij deurverkoop verkochte alarmtoestellen met daaraan gekoppeld een (langdurig) meldkamerabonnement, dat zich bij de Rechtswinkel Bijlmermeer heeft gemeld zijn wij overgegaan tot het maken van een nieuwe voorbeeldbrief die geschikt is om te verzenden naar alle aanbieders van dergelijke meldkamerabonnementen, omdat u deze zelf kunt aanpassen.

U kunt dus, ongeacht uw aanbieder, de nieuwe voorbeeldbrief van de Rechtswinkel Bijlmermeer gebruiken. De nieuwe voorbeeldbrief loopt minutieus de wettelijke bepalingen en meest gezaghebbende jurisprudentie (van o.a. de Hoge Raad) langs, waardoor u dus niet meer in discussies verwikkeld raakt over een enkel kantonrechtersvonnis zoals die gewezen tegen de aanbieders die door de Rechtswinkel Bijlmermeer waren gedagvaard. Uw contract moet daarvoor wel aan één of meer van de volgende beschrijvingen voldoen:

  1. De overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde duur en duurt langer dan één jaar, of;

  2. In het contract staat dat sprake is van een ‘gratis’ of ’kosteloos’ alarmtoestel (er staat bijvoorbeeld een all-in maandprijs, waarin (zonder specificatie) dus ook de abonnementskosten zijn verwerkt waardoor niet exact per maand is vermeld welk deel van het tarief in feite ziet op vergoeding van dit zogenaamd ‘gratis’ alarmtoestel), of;

  3. Het contract bij colportage (huis-aan-huis, persoonlijk bezoek, of buiten verkoopruimten: buiten een gewone winkel) is aangegaan.

U kunt deze voorbeeldbrief hier downloaden.

Wat als ik moeite heb met het invullen van de voorbeeldbrief of de verkoper niet akkoord gaat met de opzegging, vernietiging, ontbinding of onverschuldigd betaalde bedragen niet terugbetaalt?

Als u zich benadeelt voelt door een handelaar kunt u dat altijd melden bij de ACM via ConsuWijzer: (https://www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer): u kunt aldaar een klacht indienen over een bedrijf en advies over uw situatie vragen.

adviesvragen

U kunt vervolgens dit stappenplan volgen:

Helaas betekent het grote aantal gedupeerden ook dat het vanaf heden (14 januari 2016) tijdelijk niet mogelijk voor de Rechtswinkel Bijlmermeer om nog nieuwe zaken van meldkamerabonnement-gedupeerden in te nemen. Dit is dan ook tijdig kenbaar gemaakt op onze website.

Dat betekent niet dat u dan ‘dus’ maar moet doorgaan met betalen uit angst of omdat een incassobureau u brieven stuurt over het opgezegde/vernietigde/ontbonden contract. Een incassobureau (deurwaarder) kan weliswaar, net als iedereen, met kosten (incassokosten/rechtsmaatregelen) dreigen, maar dit betekent niet dat deze ook rechtmatig/verschuldigd zijn (zie, recentelijk: https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14892/Oneerlijke-praktijken-bij-incassobureaus/ en

http://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/juridische-hulp/incasso/incassobureau/ )

Zorg in elk geval dat u ongeacht het alternatief dat u hieronder kiest uw uw rechtshulpverlener (rechtswinkel, verzekeraar, advocaat of anderszins) altijd wijst op het advies dat u van Consuwijzer hebt gekregen (zie hierboven).


Kosteloze alternatieven:

-In Amsterdam: Wetwinkel Amsterdam of Rechtswinkel Amsterdam. U kunt de voor u dichtstbijzijnde vinden via Het Platform Amsterdamse Rechtswinkels (http://amsterdamserechtswinkels.nl/ ).
-Rest van Nederland: Via de website van het Platform Rechtswinkels Nederland (mogelijk verouderde website) URL: http://www.platformrechtswinkels.nl/page.php?12  kunt u de voor u dichtstbijzijnde rechtswinkel vinden. De meeste echte Rechtswinkels kunnen zelf een dagvaarding opstellen en aanhangig maken bij de voor de consument dichtstbijzijnde Rechtbank, kamer voor kantonzaken.
Andere opties (niet kosteloos):
-Het dichtstbijzijnde Juridisch Loket, (URL: https://www.juridischloket.nl/over-het-juridisch-loket/contact/ ) dit is een organisatie met 30 vestigingen door het gehele land die u in eerste instantie telefonisch kunt bereiken. Het Juridisch Loket is net als de Rechtswinkel Bijlmermeer een stichting en wordt gesubsidieerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Deze loketten kunnen eventueel doorverwijzen naar een advocaat.
-Iedereen kan contact opnemen met een gerechtsdeurwaarderskantoor om te bespreken op welke manier en tegen welke kosten het kantoor een losse vordering voor u kan incasseren. De dichtstbijzijnde gerechtsdeurwaarder kan men vinden op https://www.kbvg.nl/zoekeengerechtsdeurwaarderskantoor .

Informatie uit de media (nieuwste boven):

Openbare actualiteiten zijn gelinked, van krantenartikelen wordt een citaat weergegeven.

‘Securitybedrijf misbruikt naam agent’, AD (5-12-2014)

“Een wijkagent van de politie-eenheid Rotterdam waarschuwt voor een beveiligingsbedrijf dat zegt uit zijn naam te komen. ‘Zeer agressieve verkoop en men wil uw woning in voor advies. Niet doen dus,’ aldus Bas Munne op Twitter.

Aanleiding was een melding van een bewoner uit het Oude Westen. De man vond dat het bedrijf hem een gevoel van onveiligheid probeerde aan te praten door de situatie in de wijk veel slechter af te schilderen, met als bedoeling een anti-inbraakpakket te verkopen.”

“‘Preventieadviseurs’ van Securitas zorgen voor verwarring in Breda”, BNDeStem (19-11-2014).

“Beveiligingsbedrijf Securitas weer in de fout!”, Buurtpreventie Breda (18-11-2014)

Lopik waarschuwt voor adviseurs, AD/Utrechts Nieuwsblad (16-8-2014):

“Tussen 28 juli en 2 augustus zijn enkele inwoners in de kernen Lopik en Benschop benaderd door medewerkers van UwHuisVeilig, een huis-aan-huisactie waarbij advieurs aan de deur komen praten over een beveiligingsplan voor het huis.

De adviseurs geven aan dat zij samenwerken met de gemeente Lopik. De gemeente waarschuwt dat die informatie onjuist is en dat inwoners, wanneer ze de situatie niet vertrouwen, contact op kunnen nemen met de politie via 0900-8844.”

“Let op bij preventieadviseurs aan de deur”, Gemeente Stede Broec (15-8-2014).

“Waarschuwing actie UwHuisVeilig”, RTV9 (13-8-2014):

“De gemeente Lopik heeft hierover verschillende vragen gehad van inwoners over de activiteiten van UwHuisVeilig. Ook maken inwoners een melding dat de medewerker die aanbelt, aangeeft dat de actie in samenwerking met de gemeente Lopik plaatsvindt. Deze informatie is niet juist.”

“‘Oplichters’ proberen huizen te beveiligen”, RTVNH (12-8-2014).

“Huis-aan-huis verkoop Securitas, maar niet in opdracht van de gemeente!”, Andijker Nieuws (26-5-2014)

“‘Oplichters’ actief in gemeente Koggenland”, Noordhollands Dagblad/Alkmaarsche Courant (21-5-2014).

“In de gemeente Koggenland zijn oplichters actief. Zij beweren van het beveiligingsbedrijf Securitas te zijn, dat ‘samenwerkt met de gemeente’.

Dat is volgens de gemeente Koggenland pertinent niet waar. ,,De gemeente heeft niets met dit bedrijf te maken”, aldus woordvoerder Noortje Visser.

De ‘beveiligers’ bellen bij bewoners aan met de mededeling dat zij ‘in samenwerking met Koggenland’ meedoen aan een preventieproject tegen inbraken. Zij bieden burgers aan een beveiligingsscan van het woonhuis te maken en komen met een voorstel rond verschillende beveiligingspakketten. Dat zijn contracten waarvoor men moet tekenen.

Noortje Visser waarschuwt Koggenlanders er niet in te trappen: ,,Teken niet zomaar iets. Lees het eerst goed door, want voor je het weet, zit je eraan vast.”

Project Een woordvoerster van Securitas bevestigt dat medewerkers van hun bedrijf in Koggenland bezig zijn met een beveiligingsproject. Maar dat ze op het hart is gedrukt geen directe link te leggen met gemeentelijke samenwerking. ,,Als dat wel het geval is, zullen wij onze adviseurs daar op aanspreken”, aldus Lizette van de Weerdhof namens het bedrijf Securitas.

Volgens Noortje Visser zijn de ‘Securitas-medewerkers’ ook opdringerig. Meer informatie op: www.koggenland.nl

“Securitas baalt van ophef verkooppraat”, AD/Rivierenland (4-2-2014)

Beveiligingsbedrijf Securitas heeft verkopers van Imsafe aangesproken op hun gedrag. Aanleiding is een reeks klachten van Werkendammers en Gorcumers over de technieken die werden gebruikt.

Het promotieteam van Imsafe belde aan bij mensen en deden het volgens klagers voorkomen alsof zij in samenwerking met de gemeente bezig waren met inbraakpreventie. Navraag van inwoners bij de gemeenten Werkendam en Gorinchem leerde echter dat die van niets wisten. Het leidde tot een waarschuwing van beide plaatsen dat ze hier helemaal geen opdracht toe hadden gegeven.

Volgens Securitas, het grote beveilingsbedrijf waarvan Imsafe producten verkoopt, is het helemaal niet de bedoeling dat wordt geschermd met de gemeente als partner. Navraag van deze krant zorgde gisteren voor een boos telefoontje van Securitas naar de verkoper, waarin er bij Imsafe op werd aangedrongen zich voortaan netjes aan de regels te houden.

“Huis-aan-huis-verkoop Securitas niet in opdracht van gemeente”, GorichemOnderneemt (6-12-2013).

“Gemeente waarschuwt voor opdringerige colporteurs”, Tubbergennieuws (26-11-2013).

“Waarschuwing voor huis-aan-huisverkoop beveiligingsbedrijf ‘Securitas'”, WIJBrabant (12-11-2013).

“Gemeente Stede Broec waarschuwt voor huis-aan-huis verkopers”, RTVNH (11-11-2013)

“Fraudeurs langs de deuren”, AD/Groene Hart (5-11-2013)

In Oudewater wordt gewaarschuwd voor personen die zich uitgeven voor beveiligers van het bedrijf Securitas. Ze komen langs met de smoes de beveiligingsmogelijkheden te onderzoeken.

Oudewaternaar Jordy van Schaik kreeg de mannen enkele dagen geleden aan de deur. Ze hielden zich volgens hem overdag al verdacht op in de buurt en zetten hun auto’s naast elkaar met de ramen open. ’s Avonds bleef allerlei rommel op straat achter. De vader van Jordy besloot het kenteken na te trekken en concludeerde dat de mannen niet voor Securitas actief waren.

Een andere bewoonster verklaarde tegenover de mannen dat haar man ’s avonds pas thuis zou zijn en zij dan maar terug moesten komen. Bij terugkeer claimden de mannen 150 euro, omdat een afspraak zou zijn gemaakt.

De poltie beaamt dat regelmatig met het beveiligingsverhaal geprobeerd wordt mensen om de tuin te leiden. ,,Het is een oude truc, maar hij is wel degelijk verontrustend,” aldus Leo Dortland.

Catriene Smit van Securitas uit Badhoevedorp schrikt als ze het relaas hoort. ,,Momenteel gaat ons partnerbedrijf `Uw huis veilig’ langs de deuren. We zullen de medewerkers op het hart drukken zich direct te legitimeren.”

“‘Uwhuisveilig’ kost u minstens € 1.658,40”, Kersengaardevoorburg.nl (25-10-2013).

“Waarschuwing voor nepbeveiligers”, BN/DeStem (7-8-2013)

“Via social media duiken waarschuwingen op tegen nepbeveiligers in de Haagse Beemden. Ze zouden met name actief zijn in de wijken Heksenwiel, Kroeten en Overkroeten.

Om de zoveel tijd zijn dit soort criminelen actief, ergens in de stad. De werkwijze is volgens een bewoner van Honderdbunder eenvoudig. Hij: “De handelswijze staat steeds op Facebook. Iemand belt aan. Als er een tussendeur open blijft staan, kijkt hij wat er binnen staat. Vervolgens laat hij zich afschepen om enkele dagen later terug te komen voor een woninginbraak. De steevaste waarschuwing luidt: trap hier niet in.”
Een bewoonster van dezelfde wijk mailde de krant het zelf meegemaakt te hebben en het gemeld te hebben bij de politie. Volgens haar gaat het om een donker getinte man met kort opgeschoren haar. Hij draagt nette kleren en een embleem ‘Alles Veilig’ op zijn overhemd en hij heeft een aktentasje bij zich.
De ‘beveiligingsman’ heeft volgens haar speciale aandacht voor huizen waarvan de bewoners op vakantie lijken te zijn.
Woningcorporatie AlleeWonen meldt op haar site dat vertegenwoordigers van twee beveiligingsbedrijven proberen hun producten tegen inbraak te verkopen uit naam van woningcorporaties, gemeente en politie. Hier is door genoemde instanties geen opdracht voor gegeven. Het gaat om de bedrijven Securitas en Uw huis veilig. De twee bedrijven zijn behalve in de Haagse Beemden ook gesignaleerd in de wijken Hoge Vucht, Schorsmolen en Tuinzigt. AlleeWonen adviseert haar huurders om zich niet te laten verleiden door valse verkooppraatjes en geen onnodige producten te kopen, maar (pogingen tot) fraude te melden bij de politie.”

“Securitas en Uw Huis Veilig starten samenwerking”, Beveiliging Nieuws (23-4-2013)

“Adder”, Noordhollands Dagblad/Enkhuizer Courant (4-10-2012).

“Een keurige jongen kijkt me aan als ik de deur open. Hij wijst op het logo van G4S op zijn jas en meldt dat hij ons namens Uw huis veilig een gratis beveiligingsinstallatie mag aanbieden. Gratis, mijn ogen gaan al glinsteren. Maar ik weet wel beter. Waar is die adder? Even doorvragen en ja hoor. Er zijn vaste maandelijkse kosten. Hoeveel? Nee, dat kan hij pas zeggen als we voor vanavond een afspraak maken. Even de bekende truc: overdrijven. Als het 200 euro per maand blijkt te zijn hoef je niet te komen ook . ,,Nee hoor , reageert hij prompt. ,,Het is niet meer dan 40 euro per maand. Oké, dan zal het wel 39 euro zijn. Ik bedank voor de eer, we zijn al voorzien. Lees later via internet dat er in soortgelijke gevallen contracten voor de meldkamer zijn afgesloten die tussentijds niet opzegbaar zijn en waar je vijf tot zelfs elf jaar aan vastzit.

Deed me denken aan een ervaring met een containerreiniger uit Oud-Beijerland. Die zei doodleuk dat zijn bedrijf het legen en reinigen van de vuilcontainers in de gemeente had overgenomen. U wilt toch dat uw container wordt geleegd? Eigenlijk oplichting, maar je bent toch genoodzaakt een aangetekende brief te sturen dat je ervan afziet. Dus: Verkopers aan de deur? Wegwezen!”

“Samenwerking Uw Huis Veilig en G4S”, Beveiliging Nieuws (3-8-2012)

“Stadsmarinier wil uitleg over verkooppraktijk Securitas” Bredavandaag (7-2-2012)

“Buurtpreventie in Breda waarschuwt voor verkopers”, BNDeStem (24-12-2011).

“Breda vindt colportage-actie Securitas ‘zeer ongepast'”, Bredavandaag (23-12-2011).

Preventiebericht colportage elektronische beveiliging, Politie Limburg-Zuid (19-5-2010).

Twitter-feed

Vaak waarschuwen wijkagenten (zoals @wa_roosendaal02 of @Wag_SAS_Dirk of @WijkagRokkeveen) via Twitter voor colportage met beveiligingsystemen, waarbij ook melding wordt gemaakt dat er door de colporteurs een samenwerking met de Gemeente of Politie wordt gesuggereerd. Wilt u alle Tweets dienaangaande raadplegen, klik dan hier.

 

Inloopspreekuur