Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer

Verbintenissenrecht

Home » Rechtsgebieden » Verbintenissenrecht

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies indien u een probleem heeft op het gebied van het verbintenissenrecht.
Hierbij moet u denken aan het contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht en huurrecht. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met vragen over een product dat u gekocht heeft bij een winkel, maar dit product is buiten uw schuld om defect geraakt en de winkel weigert om u een nieuw product te geven of hulp inzake gevallen waarin een abonnement stilzwijgend is verlengd. Ook kunnen wij u juridisch bijstaan indien u, telefonisch of aan de deur, een product aangeboden heeft gekregen, maar nooit ingestemd om het product ook daadwerkelijk af te nemen, maar het product toch ontvangen heeft. Daarnaast kunnen wij u helpen als u een verkeersongeluk heeft gehad waarbij u schade heeft geleden of bij gevallen waarin de wederpartij u aansprakelijk wilt stellen. Bovendien kunnen wij u ook van dienst zijn wanneer een andere persoon een voorwerp van u in zijn bezit heeft, maar u dit graag terug wilt hebben en deze persoon weigert dit. Alsook andere geschillen over de eigendom van voorwerpen. Tot slot kunt u bij ons terecht met al uw vragen over het huurrecht, hierbij kunt u denken aan gevallen waarin de huurbaas zijn verplichtingen tegenover u niet nakomt of wanneer u onterecht uit uw huurwoning gezet denkt te worden. Kortom wanneer u een juridische vraag heeft over een geschil met een andere persoon, niet zijnde de overheid, bent u bij ons aan het juiste adres.

Indien u vragen heeft over het bestuursrecht, dan voorzien wij u graag van juridisch advies. Hierbij moet u vooral denken aan verkeersovertredingen waarvan u denkt dat deze onterecht aan u opgelegd is. Maar bijvoorbeeld ook wanneer u hinder ondervindt van een café bij u om de hoek. Verder kunnen wij u ook helpen als u het niet eens bent met het de bouw van een bouwwerk bij u in de omgeving. Bovendien kunnen wij u bijstaan indien u een parkeervergunning heeft aangevraagd, maar denkt dat deze onterecht is afgewezen. Kortom wanneer u een juridische vraag heeft over een geschil met de overheid, niet betreffende het strafrecht, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij willen met klem benadrukken dat het in het algemeen zeer belangrijk is dat u zo snel mogelijk met uw juridische vraag bij ons langskomt, maar bij het bestuursrecht in het bijzonder. Het bestuursrecht hanteert namelijk fatale termijnen, indien u te laat bent, dan kunnen wij u helaas niet meer van dienst zijn.

  • Nakoming en stilzwijgende verlening van overeenkomsten
  • Verkoop van producten over de telefoon of aan de deur
  • Verkeersongelukken
  • Eigendomsgeschillen
  • Huurgeschillen

Wij zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen om tot een oplossing van uw juridische problemen te komen. Zo nodig kunnen wij u doorwijzen naar een advocaat. Echter, in verband met de korte duur van ons spreekuur en de drukte tijdens dit spreekuur, kunnen wij slechts 15 minuten aan uw juridische problemen besteden. Het is daarom belangrijk dat u uw juridische vraag zo concreet mogelijk stelt en dat u alle relevante documenten en gegevens meeneemt waarvan u denkt dat deze bijdragen aan de oplossing van uw problemen. Hierbij kunt u denken aan overeenkomsten, brieven en aankoopbonnen. Als u te weinig gegevens meeneemt, dan kunnen wij u niet van dienst zijn en zult u opnieuw moeten terugkomen naar een volgend spreekuur met de ontbrekende gegevens. Vervolgens helpen wij u graag verder.

Inloopspreekuur