Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer

R&G Beveiliging B.V.

Home » R&G Beveiliging B.V.

U hebt ons benaderd of bent bij ons terechtgekomen inzake R&G Beveiliging B.V.  R&G Beveiliging colporteert (d.w.z.: zij venten; doen aan deur aan deur verkoop) met “gratis” alarmsystemen en zijn reseller (doorverkoper) van de meldkamerdiensten van het bekende beveiligingsbedrijf Securitas en mogelijk van het bedrijf Europac. R&G Beveiliging B.V. wordt vanaf 20 september 2012 bestuurd door Brick Finance B.V. en beiden hebben het zelfde bezoekadres: Assumburg 73, – 1hg, 1081GB Amsterdam. Volgens de website van R&G Beveiliging B.V. is R&G partner van Securitas Alert Services.

Wij hechten er aan om op te merken dat u niet op ons inloopspreekuur bent geweest en u derhalve ook geen cliënt van ons bent geworden. U zal begrijpen dat het navolgende dan ook niet op te vatten is als juridisch advies en u kunt aan dit bericht dan ook geen rechten (of zelfs maar verwachtingen) ontlenen. Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het uiteraard verstandig dat u zich eerstens tot uw verzekeraar wendt met dit dossier. U kunt hen dan wijzen op deze pagina.

Op 26 april 2016 heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in de rechtszaak (zaaknummer 4387725) tegen R&G Beveiliging B.V. U kunt dit vonnis hier downloaden. Er kan door R&G geen hoger beroep worden ingesteld tegen dit eindvonnis omdat de toegewezen hoofdsom per individuele eiser lager dan de appèlgrens is (€1750).

Op 27 februari 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam vonnis gewezen in een tweede rechtszaak (zaaknummer 5417115) tegen R&G Beveiliging B.V. U kunt dit vonnis hier downloaden. Er kan door R&G geen hoger beroep worden ingesteld tegen dit eindvonnis omdat de toegewezen hoofdsom per individuele eiser lager dan de appèlgrens is (€1750).

Het kenmerkende aan de overeenkomsten van R&G welke door de Rechtswinkel Bijlmermeer zijn geanalyseerd is het volgende:

  • De contracten worden aan de deur ‘afgesloten’ (colportage/huis-aan-huis verkoop/buiten verkoopruimten).

  • Het gaat om een overeenkomst van 132 opeenvolgende maanden (=11 jaar!).

  • Op het TROS Radar-forum is een topic van 126 reacties waaruit blijkt dat zeer veel consumenten met dergelijke contracten met een looptijd van elf jaar geconfronteerd zijn terwijl hen een ‘gratis’ toestel beloofd werd.

  • De maandelijkse vergoeding bedraagt € 45,95

  • De overeenkomsten, ware zij niet door de Rechtswinkel Bijlmermeer bestreden, zouden de consument dus (132 maanden * €45,95=) € 6065,40 hebben gekost.

  • Onder het gedeelte waar de handtekeningen van consument en colporteur gezet waren, was niet de door de Ministers van Economische Zaken en van Justitie vastgestelde Model opzeggingsbrief afgedrukt waardoor niet was voldaan aan artikel 24 lid 2 onder b Colportagewet.

R&G Beveiliging gaf geen gehoord aan het verzoek tot terugbetaling, ook niet nadat de nietigheid van de overeenkomst werd ingeroepen vanwege schending van de Colportageregelgeving. Pas nadat de Rechtswinkel Bijlmermeer de zaak aanhangig maakte bij de Rechtbank Amsterdam werd er door R&G ineens kort voor de zittingsdag betaald, inclusief de door de Rechtswinkel gevorderde incassokosten.

Maar zo makkelijk kwam R&G er niet van af, volgens het korte vonnis van de Rechtbank. R&G moest ook de wettelijke rente over de bedragen, telkens vanaf de betaaldata, aan de consumenten vergoeden. Ten slotte werd R&G veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten omdat R&G geruime tijd had laten verstrijken sinds het eerste verzoek van de gedupeerden.

Algemene opmerking alarmtoestel-abonnementen: Voelt u zich ook gedupeerd na aanschaf en aansluiting van een alarminstallatie in uw woning en de aansluiting op een meldkamer? Dan kunt u, ongeacht uw aanbieder, de nieuwe voorbeeldbrief van de Rechtswinkel Bijlmermeer gebruiken. De nieuwe voorbeeldbrief loopt minutieus de wettelijke bepalingen en meest gezaghebbende jurisprudentie (van o.a. de Hoge Raad) langs, waardoor u dus niet meer in discussies verwikkeld raakt over een enkel kantonrechtersvonnis zoals het bovenstaande. Uw contract moet daarvoor wel aan één of meer van de volgende beschrijvingen voldoen:

  1. De overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde duur en duurt langer dan één jaar, of;
  2. In het contract staat dat sprake is van een ‘gratis’ of ’kosteloos’ alarmtoestel (er staat bijvoorbeeld een all-in maandprijs, waarin (zonder specificatie) dus ook de abonnementskosten zijn verwerkt waardoor niet exact per maand is vermeld welk deel van het tarief in feite ziet op vergoeding van dit zogenaamd ‘gratis’ alarmtoestel), of;
  3. Het contract bij colportage (huis-aan-huis, persoonlijk bezoek, of buiten verkoopruimten: buiten een gewone winkel) is aangegaan.

Voldoet uw contract aan één of meer van deze criteria, dan kunt u de pagina ‘Ongewenste alarminstallatie+abonnement’ raadplegen.

Inloopspreekuur