Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer

Socialezekerheidsrecht

Home » Rechtsgebieden » Socialezekerheidsrecht

Indien u vragen heeft over uw uitkering, dan voorzien wij u graag van juridisch advies. Uitkeringen waarmee wij u bijvoorbeeld helpen zijn de WW, ZW, WIA, WWB, WaJong, WIJ, WMO, AKW en ANW. Ook zijn wij u van dienst indien u vragen heeft over uw toeslagen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw langdurigheidstoeslag, huurtoeslag en zorgtoeslag. Daarnaast kunnen wij u ook helpen indien u vragen heeft met betrekking tot uw studiefinanciering. Kortom, indien u een conflict over uitkeringen en zorgtoeslagen heeft met een overheidsinstantie, dan bent u bij ons bij het juiste adres.

Wij zullen proberen u zo goed mogelijk te helpen om tot een oplossing van uw juridische problemen te komen. Zo nodig is het mogelijk dat wij u doorwijzen naar een advocaat. Echter, in verband met de korte duur van ons spreekuur en de drukte tijdens dit spreekuur, kunnen wij slechts 15 minuten aan uw juridische problemen besteden. Het is daarom belangrijk dat u uw juridische vraag zo concreet mogelijk stelt en dat u alle relevante documenten en gegevens meeneemt waarvan u denkt dat deze bijdragen aan de oplossing van uw problemen. Zo dient u relevante correspondentie met de desbetreffende uitkeringsinstantie mee te nemen. Alle relevante brieven en besluiten zien wij graag op chronologische volgorde tegemoet. Indien u te weinig gegevens meeneemt, dan kunnen wij u niet van dienst zijn en zult u opnieuw moeten terugkomen naar een volgend spreekuur met de ontbrekende gegevens. Vervolgens helpen wij u graag verder. Tot slot benadrukken wij met klem dat u in binnen zes weken in geval van een besluit van een uitkeringsinstantie (of andere overheidsinstantie) dient langs te komen bij ons. Het bestuursrecht, waarvan sociale zekerheid een onderdeel is, hanteert namelijk een fatale termijn van zes weken. Na deze zes weken kunnen wij u daarom helaas niet meer van dienst zijn. U kunt deze termijn vinden in het besluit van de desbetreffende instantie.

Inloopspreekuur