Socialezekerheidsrecht

Indien u vragen heeft over uw uitkering, dan voorzien wij u graag van juridisch advies. Als u een problemen heeft met het UWV, de SVB of de gemeente, dan kunt u bij ons terecht voor advies.U kunt onder meer bij Stichting Rechtswinkel Bijlmermeer terecht met vragen over:

  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
  • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
  • Werkloosheidswet (WW);
  • Ziektewet (ZW);
  • Toeslagenwet (TW);
  • De Participatiewet / Wet Werk en Bijstand (WWB);
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Als u het niet eens bent met een besluit van het UWV, de SVB of de gemeente, dan moet u hiertegen op tijd bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het besluit worden ingediend. Bij een beslissing van de Ziektewet is dit binnen twee weken.

Contactgegevens

Maak een afspraak

Wij zijn elke dinsdag- en donderdagavond geopend van 18.30 tot 20.00 uur. Kom gerust  langs!